Testek Facebook Testek
Vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení a odhad hodnoty vozidiel

VYPRACOVANIE ZNALECKÝCH POSUDKOV A ODBORNÝCH VYJADRENÍ A ODHAD HODNOTY VOZIDIEL


Ponúkame vypracovanie znaleckých posudkov a odborných vyjadrení v odbore cestná doprava pre odvetvia technický stav cestných vozidiel a odhad hodnoty cestných vozidiel

Vypracovanie kalkulácií nákladov na opravu vozidla

VYPRACOVANIE KALKULÁCIÍ NÁKLADOV NA OPRAVU VOZIDLA


Ponúkame vypracovanie kalkulácií nákladov na opravu vozidla pomocou systému AudaPad

Nehody v cestnej doprave

NEHODY V CESTNEJ DOPRAVE


Pripravujeme rozšírenie našich znaleckých odvetví aj o odvetvie nehody v cestnej doprave, avšak už dnes vieme ako jedna z mála organizácií na Slovensku čítať z elektronických systémov havarovaných vozidiel systémové dáta zapísané bezprostredne pred nehodou a pri nej pomocou systému Bosch CDR

TESTEK expert

TESTEK EXPERT


Ponúkame mobilnú aplikáciu TESTEK expert pre znalcov a ďalších odborníkov v oblasti cestných vozidiel, na načítanie chybovej pamäte elektronických systémov vozidiel cez OBD a meranie pozdĺžnej dynamiky vozidiel pri jazdnej skúške, s možnosťou odoslania nameraných priebehov pre podrobnejšiu analýzu, viac na webstránke aplikácie

Meranie odrazivosti dopravných a iných reflexných značení

MERANIE ODRAZIVOSTI DOPRAVNÝCH A INÝCH REFLEXNÝCH ZNAČENÍ


Ponúkame meranie odrazivosti dopravných a iných reflexných značení digitálnym prístrojom RETROCHECKER RC 2000 a nami vyvinutými špeciálnymi adaptérmi