Testek Facebook Testek
Naša aplikácia prezentovaná na konferencii ExFoS 2024 v Českej republike30.01.2024 NAŠA APLIKÁCIA PREZENTOVANÁ NA KONFERENCII EXFOS 2024 V ČESKEJ REPUBLIKE

Meranie spomalenia vozidla pri jazdnej skúške pomocou našej mobilnej aplikácie TESTEK expert / mSTK bolo prezentované na medzinárodnej súdnoznaleckej konferencii Expert Forensic Science 2024, ktorá sa uskutočnila minulý týždeň v moravskom mestečku Mikulov. Na stránku sme pridali prezentáciu, video z jazdnej skúšky a článok, ktorý vyšiel v zborníku z konferencie. Predmetom nášho vystúpenia boli okrem vývoja a praktického použitia aplikácie aj výsledky porovnávacích meraní s klasickým decelerometrom, podrobnosti možno nájsť v článku. Verzia aplikácie určená predovšetkým pre súdnych znalcov TESTEK expert  vzbudila medzi účastníkmi konferencie záujem, po Slovensku, Rakúsku a Česku preto pripravujeme jej sprístupnenie pre nových používateľov aj v Poľsku.